Navneskilte fra Rikke Pape


I dag er der kommuner, hvor der sættes begrænsninger på, hvor mange beboere der må være i et hus. Grunde til villabebyggelse må i nogle tilfælde ikke udstykkes med mindre end et nærmere angivet grundareal, når det kommer til enfamiliehuse. Stramme regler regulerer opførelsen eller indretningen af tofamiliehuse på mindre grunde. Ligeledes griber man ind med reguleringer overfor dobbelthuse. Sådan har det ikke altid været – industrialiseringen og flytningen fra land og til by for ca. 70 – 90 år siden så anderledes ’large’ på den slags på grund af den boligbød, der opstod. Familier, hvor manden måtte tage arbejde på fabrikken, var tvunget til at stuve sig sammen i små trange lejligheder i tofamiliehuse. Det var ikke ualmindeligt, at en familie med to børn måtte deles om sølle 60 kvadratmeter bolig på den måde. Men der opstod også en vis hygge og nærhed ikke bare familiemedlemmerne imellem, men også mellem værtsfamilien i stuen og beboerne på første sal. Man kendte hinanden, og man hjalp hinanden det bedste, man kunne. At tro at børn af sådanne familier ikke husker deres barndomshjem som et harmonisk indbegreb af dansk hygge er meget forkert. Men livsformen forsvandt med velfærdsstat, socialt boligbyggeri og parcelhusfolket, og de gamle tofamiliehuse bebos i dag kun af en familie.doerskilt-fra-rikke-pape

Se på dette navneskilt fra Rikke Pape med et tofamiliehus hyggeligt beliggende side om side med et enfamiliehus.  Det vil passe fortrinligt allerede ved døren til et af de oprindelige tofamiliehuse, der i dag blev til en families tilholdssted. Dørskiltet markerer hygge og samvær, og når der er blevet plads til et Dannebrog og det landlige hvide stakit med røde blomster, er det med al tydelighed understreget, hvad det drejer sig om. Glaskunstneren praktiserer med dørskiltet en naivistisk fremstilling af en oprindelig dansk virkelighed, som mange gerne så genopstå. Naivismen er baseret på det berettende samtidigt med, at billeder og tegninger mestendels mangler alle tekniske og generelt accepterede færdigheder, sætter realistiske farver og det rigtige perspektiv på dagsordenen. Men det er ikke lige til at forklare, hvad naivistisme egentligt er for noget?

Den naivistiske glaskunst er dog karakteristisk med sine enkle og klare farver og motiver. Naivistiske virtuoser afbilder hovedsagelig hverdagen, de direkte sider af livet, uden at der er plads til alt for mange tolkninger og analyser. Derfor har disse dørskilte også fundet mange interesserede købere, der ønsker at markere de budskaber dørskiltet repræsenterer.

Dørskiltet med flere huse udsmykkes med motiver i form af små glasstykker og påmalinger, der brændes ved en særlig temperatur i glasovnen. Det måler ca. 17 x 25 cm., og det vejer ca. 200 gram. Dette skilt er fremstillet på en lysegrå baggrund med et mørkt hus. Skiltet er dekoreret med dannebrogsvinduer, stakit og røde blomster. Teksten er hvide bogstaver.